Een vloerverwarming in elk huis

Vloerverwarming in uw woning is goedkoper dan verwarming met radiatoren. Dit komt omdat de warmte beter en gelijkmatig verdeeld wordt in uw huis. Dit verlaagt uw gas verbruik en dus uw gasrekening. Een groot voordeel is dat het ook beter is voor het milieu, minder gasverbranding zorgt voor minder CO2 uitstoot, de grootste zorg voor de komende jaren. Over het algemeen wordt vloerverwarming als prettiger ervaren dan traditionele verwarming.

Premie vloerverwarming

Er zijn 4 categorieën waar de Vlaamse renovatiepremie uit bestaat. Voor deze categorie (genaamd Technische installaties) is er wel een maximum dat wordt uitgekeerd. Dit is wat u maximaal kunt krijgen:

  • elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
  • sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
  • centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

Meer over de prijzen van vloerverwarming vindt u hier. Vloerverwarming valt onder centrale verwarming en gelden de volgende voorwaarden.

Centrale verwarming

  • Plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen of centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
  • Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist
  • Plaatsing van CO- of rookmelders
  • Samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel komen ook in aanmerking als 1) alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming en 2) alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand. Bijvoorbeeld: werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming

vloer tegels vloerverwarming

Het volgende komt niet in aanmerking:

  • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
  • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
  • elektrische verwarming (accumulatoren)

Aanleg vloerverwarming

Vloerverwarming kunt u op 2 manieren aanleggen, in natbouw of in droogbouw. Natbouw is het soort vloerverwarming dat wordt ingeslepen in uw cementlaag, uw ondervloer. Dit heet natbouw omdat cement nat materiaal was toen het gelegd werd. Er wordt een systeem van buizen en slangen in het cement gelegd. Het uitslijpen van het cement heet frezen. Omdat zowel het cement als de metalen buizen onderhevig zijn aan krimpen en uitzetten, heeft u ook een wapening nodig die deze werking opvangt. Dit kan een wapeningsnet of een staalvezelwapening zijn. Het leggen van vloerverwarming in een isolatieplaat onder uw vloer heet droogbouw. Door deze manier warmt uw woning sneller op en het is makkelijker te leggen.

Soorten vloerverwarming

De twee soorten vloerverwarming waar u uit kunt kiezen zijn warm water vloerverwarming en elektrische vloerverwarming. Voor zowel natbouw als doorbouw kunt u warm water vloerverwarming toepassen. Het water zit aangesloten op uw CV ketel en wordt verwarmd door gas. Het is gewoon een radiator onder de vloer. Elektrische vloerverwarming is er in 3 soorten, de matten, de kabels en de folies. Op en in een vloer van steen gebruikt u de matten- en kabelverwarming. De folies gebruikt u onder een houten- of laminaat vloer. Doordat elektriciteit zo duur is, worden deze systemen meestal alleen in kleine ruimten gebruikt.

Zelf doen of laten doen

Zoals bij ieder klus geldt ook hier uw mate van handigheid. Het aanleggen van een systeem in natbouw is een enorme klus en door de grote kans op lekkage als het niet goed aangelegd is, wordt afgeraden het zelf te doen. Het aanleggen in droogbouw is makkelijker, maar ook hier geldt voorzichtigheid met oog op lekkages. Altijd geldt dat de aansluiting op uw CV moet gebeuren door een installateur. Dit vooral omdat u werkt met gas dat moet worden af- en aangesloten voor het punt van binnenkomst in uw woning. Ook als u uw fabrieksgarantie op de ketel wilt behouden, mag u het niet zelf doen. 

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming heeft 3 systemen, het mattensyteem, het foliesysteem en het kabelsysteem. De opbouw- en de capaciteit verschillen, waardoor u voor een houten vloer of laminaat de folies of matten gebruikt en voor een stenen vloer de matten of de kabels. Ook de prijzen zullen verschillen afhankelijk van wat voor vloer u op dit moment in huis heeft (en systeem die u gaat aanschaffen).

Matten en kabels

Het mattensysteem bestaat uit matten waarin 3 mm dunne geaarde kabels liggen in een lussysteem. Deze kabels liggen in de mat en zijn afgedekt met een zelfklevende rug. De mat is gemiddeld 4 mm dik en kan in de tegellijm van uw vloer gelegd worden of onder uw houten vloer.

Het kabelsysteem kan niet in de tegellijm gelegd worden, maar wordt in de ondervloer gelegd op dezelfde manier als bij natbouw. Ook deze kabels moeten geaard zijn. Dit systeem kunt u toepassen bij een tegelvloer of een houten vloer. Het foliesysteem legt u heel simpel direct onder uw laminaat, houten vloer of vloerkleed. De folies zijn gemiddeld dunner dan 1 mm. U plaatst de folies op isolatieplaten zodat er geen neerwaarts warmteverlies plaatsvindt.

Voordelen en nadelen

Vloerverwarming is door een lagere benodigde temperatuur goedkoper dan radiatorverwarming, echter, elektriciteit is duurder dan gas. Voor het verwarmen van grote ruimten kunt u beter warm water vloerverwarming kiezen. De matten- en folie systemen zijn makkelijker zelf aan te brengen dan het warm water systeem. Dit maakt het zeer geschikt voor kleinere ruimtes die niet altijd bezet zijn, zoals een garage, hobbykamer, maar ook de badkamer. Vloerverwarming, zowel elektrisch als warm water, zijn door de optrekkende droge lucht schadelijk voor uw muziekinstrumenten, hier dient u voorzorgmaatregelen te nemen.

Voor de vloerverwarming heeft u een thermostaat nodig die samenwerkt met een vloersensor. Vloerverwarming wordt zelden toegepast bij een vloer met tapijt. Tapijt heeft een te grote isolerende werking waardoor de warmte nauwelijks de ruimte bereikt.